Forma rozliczenia:

  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • faktura VAT.

 

Dojazd:

  • w Warszawie i okolicach – w cenie szkolenia.
  • Inne lokalizacje: 1,20 zł / 1km, np. przy lokalizacji w Gdańsku, 400km tj. 480,00 zł (za podróż tam i z powrotem).

 

Nocleg i pobyt:

  • Po stronie Zamawiającego szkolenie.
  • W Warszawie i okolicach – nie wymagany.
  • Przy odległości większej niż 50 kilometrów od Osowca – zapewnia klient.