14 punktów Deminga. Zasady zarządzania

Kim był William Edwards Deming?

•(ur. 1900 w Sioux City, zm. 1993) – amerykański statystyk, prekursorem zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia, małe kroki, duże zmiany

•Kilka lat pracował w Bell Laboratories

•W czasie II wojny światowej pracował w przedsiębiorstwach z gałęzi przemysłu zbrojeniowego, gdzie wdrożył statystyczne sterowanie procesami (zaraz po wojnie w wyniku boomu popytowego zaprzestano ich stosowania). Po zakończeniu wojny, w 1947, wyjechał do Japonii, gdzie miał pomagać władzom okupacyjnym generała MacArthura przy organizacji spisu ludności. Był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom wiedzę na temat statystycznego sterowania procesem.

•Od początku lat 50. zaczął prowadzić wykłady dla japońskich inżynierów poświęcone statystycznemu sterowaniu procesami oraz statystycznemu sterowaniu jakością.

•Po powrocie do Stanów Zjednoczonych prowadził firmę konsultingową, jednak jego dokonania nie były szerzej znane. Dopiero w 1980, po wywiadzie dla NBC poświęconym sukcesowi gospodarczemu Japończyków, stał się wielkim odkryciem menedżerów amerykańskich.       (wikipedia)

Osiągnięcia

•Czternaście zasad Deminga – zasady wprowadzania nowej filozofii jakości do organizacji

•Cykl Deminga – schemat ciągłego doskonalenia

•Nagroda im. Deminga – ustanowiona przez Japończyków dla uhonorowania Deminga. Była to pierwsza nagroda projakościowa na świecie i do dziś stanowi wzór dla wielu nagród krajowych i międzynarodowych (Nagroda im. Malcolma Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości).

Ocena

•Deming uważał, że 94% wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa, które musi (powinno) zaangażować się w zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.

•Zarząd jednak powinien pamiętać, że decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane razem z pracownikami.

•Był zdecydowanym wrogiem kontroli, a swoje podejście do jakości totalnej określił w czternastu tezach. Był także wrogiem amerykańskich metod zarządzania, jak zarządzanie przez cele czy zarządzanie przez wyniki, i krytykował je na każdym kroku.

•Według niego do efektywnego zarządzania jakością potrzebne jest myślenie statystyczne, czyli poznanie metod statystycznych, zastosowanie tych metod oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Punkty Deminga

1.Zapewnij stałość celu na rzecz ulepszenia produktów i usług, konkurencyjności, utrzymania się na rynku i zapewnienia miejsc pracy

•Stwórz i zaprezentuj wszystkim pracownikom dokument określający misję i cele firmy lub innej organizacji

2.   Przyswój nową filozofię – przywództwo na rzecz zmiany

3.   Skończ z uzależnieniem od inspekcji, aby osiągnąć jakość, eliminuj potrzebę masowej inspekcji budując jakość wewnątrz produktu. Zrozum cel inspekcji, jej znaczenia dla redukcji procesów i kosztów

4.    Kończ z praktyką nagradzania biznesu kierując się wyłącznie metką, zamiast tego minimalizuj całościowy koszt. Skłaniaj się ku pojedynczemu dostawcy dowolnych dóbr w oparciu o długotrwałą relację lojalności i zaufania

5.Nieustannie poprawiaj systemy produkcji i usług aby poprawić jakość i produktywność, czyli stale obniżać koszty

•Continuous improvement w organizacjach

6.   Wdrażaj szkolenie zawodowe aby rozwinąć umiejętności nowo przyjętych pracowników, pomagać kierownictwu zrozumieć procesy organizacji

7.   Nauczaj i wdrażaj przywództwo. Nadzór nad zarządzaniem i produkcją powinien pomagać ludziom i maszynom pracować razem, lepiej wykonywać pracę

8.Wykorzeń strach aby zwiększyć skuteczność wszystkich. Stwarzaj zaufanie. Stwórz klimat dla innowacji

9.   Likwiduj bariery wewnątrz firmy, optymalizuj wysiłki zespołu, grup i poszczególnych pracowników pod kątem wyznaczonych celów

10.   Eliminuj slogany, perswazje i cele produkcyjne dla siły roboczej

11. Eliminuj liczne cele i limity produkcyjne, zamiast tego ucz się i wdrażaj metody ulepszeń. Eliminuj zarządzanie przez cele. Zamiast niego ucz się zdolności procesu i jego ulepszania

12.   Usuwaj bariery pozbawiające pracowników godzinowych, jak również ich kierownictwo, prawa do bycia dumnymi z wykonanej pracy. Eliminuj roczne podsumowania czy system uznaniowy

13.   Wdróż żywotny program edukacji i samoulepszania dla każdego

14.   Wdróż plan działania i włącz każdego w firmie w prace na rzecz osiągnięcia transformacji

Polecam Wszystkim lekturę książki S. Covey’a „Przywództwo skoncentrowane na zasadach”

Zapraszamy również do zapoznania się