Cel szkolenia:

  • Uświadomienie istnienia wielu zbędnych kosztów
    Wypunktowanie ich ciężaru i korzyści z nowych rozwiązań zastępujących stare – kosztochłonne.
  • Usystematyzowanie wiedzy o zarządzaniu kosztami.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Zdobycie uniwersalnych narzędzi do poprawy zyskowności.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności, stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u