Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, że sprzedaż jest celem i sensem istnienia przedsiębiorstwa.
  • Usystematyzowanie wiedzy o procesie i technikach sprzedaży.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Przypomnienie, kim jest klient i jaka jest jego rola oraz charakterystyka wraz z opanowaniem metod budowania relacji i osiągania z nich korzyści dla obu stron.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
  • Pozyskanie metod pracy z asortymentem, powierzchnią sklepową, drogą klienta w sklepie, zależnością pomiędzy odwiedzającym i układem sklepu.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u