Cel szkolenia:

  • Pokazanie roli badania konkurencji, w kontekście efektu ekonomicznego.
  • Poprzez badanie konkurencji, zdobycie narzędzi do efektywnej technicznej komunikacji z klientem.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Czas dla Was!
  • Warto skorzystać!.

Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów wysokie wymagania. Celem zajęć jest, bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników oraz organizacji, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą należy w pełni wykorzystać.

Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u