Cel szkolenia:

 • Przygotowanie do pracy handlowca – omówienie jej specyfiki.
 • Wskazanie jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w obsłudze i sprzedaży.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu obsługi i sprzedaży.
 • Usystematyzowanie wiedzy o budowaniu autorytetu handlowca.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Omówienie, kim jest klient jakie ma potrzeby i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.
 • Praktyczne przećwiczenie kontaktu z klientem i ocena jak jest on prowadzony w kontekście budowania autorytetu handlowca.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u