Cel szkolenia:

  • Doskonalenie warsztatu pracy sprzedawcy/doradcy – szczegóły jej specyfiki.
  • Wskazanie jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w sprzedaży.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu sprzedaży.
  • Usystematyzowanie wiedzy o procesie i technikach sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem metody CZK (Cecha, Zaleta, Korzyść).
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u