Cel szkolenia:

 • Przygotowanie do zarządzania marką, sprzedaży oraz do negocjacji wewnątrz i na zewnątrz firmy – omówienie specyfiki.
 • Wskazanie jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w sprzedaży.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem (zewnętrznym oraz wewnętrznym).
 • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu sprzedaży oraz negocjacji.
 • Zachowanie w sytuacjach manipulacyjnych i wywieranie wpływu.
 • Usystematyzowanie wiedzy o procesie i technikach sprzedaży w kontekście zarządzania marką.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Przypomnienie, kim jest klient i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży i zarządzania marką stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą
autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u