Cel szkolenia:

  • Zmiana relacji między kierownictwem a podwładnymi w celu zwiększenia ich zaangażowania i efektywności celem przełożenia na wydajność dla osiągnięcia korzyści finansowych przez firmę.
  • Uświadomienie roli i znaczenia uprawomocnionego i zmotywowanego czynnika ludzkiego w procesach biznesowych.
  • Opanowanie metod wprowadzania dzielenia się kompetencjami - uprawomocnienia i osiągania z tego korzyści dla obu stron.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Ćwiczenia praktyczne.
  • Doskonalenie umiejętności stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u