Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu technik fotografowania i filmowania w aspekcie prowadzenia działań operacyjnych, dowodowych, poszukiwawczych oraz detektywistycznych.

  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz.pdf

 

stat4u