Cel szkolenia:

  • Poznanie zasad procesu grupowego.
  • Nabycie umiejętności tworzenia grupy.
  • Nabycie umiejętności pracy z wykorzystaniem procesu grupowego.
  • Poszerzenie własnych kompetencji interpersonalnych w pracy z grupą.
  • Poprawienie umiejętności pracy w grupie.
  • Poznanie zasad funkcjonowania grupy.
  • Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w grupach, nauczenie się zasad pracy w grupie i kierowania grupą
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u