Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia nowych pracowników.
  • Wskazanie jak być skutecznym podczas przeprowadzania szkoleń.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji i przekazywania wiedzy innym.
  • Usystematyzowanie wiedzy.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u