Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, celu i sensu istnienia list kompetencji dla przedsiębiorstwa.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Opanowanie metod budowania list kompetencji.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u