Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, że powracający i zadowolony klient jest fundamentem do funkcjonowania firmy w środowisku konkurencyjnym.
  • Usystematyzowanie wiedzy o wyznaczaniu i mierzeniu zadowolenia klienta.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Przypomnienie, kim jest klient i jaka jest jego rola.
  • Zdobycie narzędzi do kontroli zadowolenia klienta.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u