Cel szkolenia:

  • Pokonywanie trudności i skuteczne motywowanie (siebie, podwładnych i szefów) w tym wszelkie niezbędne aspekty komunikacji, zwłaszcza pod kątem trudności w firmie i wzbudzanie zaangażowania w trudnych momentach i okresach (poddanie się ocenie, sytuacje kryzysowe, ocena innych).
  • Nabywanie wiedzy o motywowaniu innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie.
  • Zaangażowanie.
  • Zadowolenie.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u