MOŻLIWE PAKIETY SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ ADAMA GÓRECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, ZAWODÓW

 
Jesteście ciekawi wyceny?
Skontaktujcie się z nami, by ustalić szczegóły indywidualnej współpracy. Zapewniamy, że jesteśmy elastyczni 😊
 

 

SPRZEDAWCA / HANDLOWIEC

- Proces i techniki sprzedaży, praca z klientem   w tym cross selling up selling, z elementami negocjacji. Sprzedaż przez rekomendacje          Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/bWhL3okY2O8

- Zarządzanie czasem (sobą w czasie) ustalanie priorytetów, organizacja pracy   https://youtu.be/z8WDa5XMxZQ

- Negocjacje (z interesariuszami, w biznesie, sprzedażowe, zakupowe, z klientami)  https://youtu.be/EVhId-pPNOo

- Prezentacje profesjonalne - wystąpienia publiczne    https://youtu.be/ZxcO328gZDY      Rekomendacja uczestnika szkolenia Prezentacje Wystąpienia   Marka Kosykowskiego:  https://youtu.be/-hoCD3CGhBI  

- Komunikacja w tym asertywność, inteligencja emocjonalna, empatia. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/6Lsf5u-VMxw

- Merchandising w tym układ budowa sklepu, sales steering, cross i up selling              https://youtu.be/Tl-jFwMXIkM        oraz         https://youtu.be/0dmFI2a8Dvw

- Rozwiązywanie problemów, konfliktów  https://youtu.be/Ewon54SjP4A  

- Zarządzanie stresem,         Work life balance  https://youtu.be/o90QkbGpULo , przeciwdziałanie wypaleniu w pracy, auto motywacja, pozytywna postawa życiowa – przełożenie na współpracę z klientami, partnerami w biznesie       

- Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management) - budowanie trwałych związków https://youtu.be/fhxPegVClrI  + fragmenty webinaru https://youtu.be/j2x0h0u3H6s  

 

KUPIEC / HANDLOWIEC

- Negocjacje (zakupowe, z dostawcami)  https://youtu.be/EVhId-pPNOo

- Prezentacje profesjonalne - wystąpienia publiczne    https://youtu.be/ZxcO328gZDY    Rekomendacja uczestnika szkolenia Prezentacje Wystąpienia   Marka Kosykowskiego:  https://youtu.be/-hoCD3CGhBI

- Komunikacja w tym asertywność, inteligencja emocjonalna, empatia. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/6Lsf5u-VMxw

- Rozwiązywanie problemów, konfliktów  https://youtu.be/Ewon54SjP4A ,

- Zarządzanie stresem,         Work life balance  https://youtu.be/o90QkbGpULo , przeciwdziałanie wypaleniu w pracy, auto motywacja, pozytywna postawa życiowa – przełożenie na współpracę z dostawcami, partnerami w biznesie       

- Zarządzanie czasem (sobą w czasie) ustalanie priorytetów, organizacja pracy   https://youtu.be/z8WDa5XMxZQ

 

OBSŁUGA KLIENTA

- Obsługa klienta - w sprzedaży, (w tym p. telefon) reklamacje, budowanie autorytetu, asertywność, typy klientów, psychologia klienta, AIDA, NASA    https://youtu.be/wRwk6ca2rH0

- Zarządzanie czasem (sobą w czasie) ustalanie priorytetów, organizacja pracy   https://youtu.be/z8WDa5XMxZQ

- Komunikacja w tym asertywność, inteligencja emocjonalna, empatia. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/6Lsf5u-VMxw

- Rozwiązywanie problemów, konfliktów  https://youtu.be/Ewon54SjP4A , Zarządzanie stresem,         Work life balance  https://youtu.be/o90QkbGpULo , przeciwdziałanie wypaleniu w pracy        

- Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management) - budowanie trwałych związków https://youtu.be/fhxPegVClrI  + fragmenty webinaru https://youtu.be/j2x0h0u3H6s  

 

MENEDŻER

- Zarządzanie zespołem - dla managerów - budowanie zespołu - motywowanie, delegowanie, w tym Empowerment = poziom 1.      Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/Zw9ZsDWIO_Q   Zapraszam do zapoznania się z wywiadem na temat warsztatów Efektywne Zarządzanie Zespołem https://youtu.be/iK3x8q-k9O8

- Zarządzanie czasem (sobą w czasie) ustalanie priorytetów, organizacja pracy   https://youtu.be/z8WDa5XMxZQ

- Negocjacje (uniwersalne, z interesariuszami)  https://youtu.be/EVhId-pPNOo

- Zarządzanie przez cele - w tym MBO    https://youtu.be/s4Rhxrxk2Z8

- Coaching w praktyce, mentoring, on the job training, osobowość coacha (szef, koordynator – coachem)        https://youtu.be/uKj2DXEAvRQ

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   https://youtu.be/MxJo8uRWkno  , Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ludzie i organizacje 

- Prowadzenie spotkań, zebrań  https://youtu.be/VxqIPk7pDdY   

- Prezentacje profesjonalne - wystąpienia publiczne    https://youtu.be/ZxcO328gZDY    Rekomendacja uczestnika szkolenia Prezentacje Wystąpienia   Marka Kosykowskiego:  https://youtu.be/-hoCD3CGhBI

- Komunikacja w tym asertywność, inteligencja emocjonalna, empatia. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/6Lsf5u-VMxw

- Rozwiązywanie problemów, konfliktów  https://youtu.be/Ewon54SjP4A , Zarządzanie stresem,         Work life balance  https://youtu.be/o90QkbGpULo , przeciwdziałanie wypaleniu w pracy        

- Funkcjonowanie grup - praca z grupą (w grupie) - współpraca w zespole    https://youtu.be/yl7w9kHb_m0

- Zarządzanie zespołem sprzedaży - dla managerów

- Motywowanie z elementami komunikacji i informacji zwrotnej, automotywacja, warsztaty motywacyjne - przemowa motywacyjna Power Speech     https://youtu.be/FSBP3pZHjZw  

- Przywództwo w życiu i pracy, w tym w procesie zmian - ja, jako lider, autorytet przywódcy, lidera, szefa

- Komunikacja we wdrażaniu strategii

- Zarządzanie talentami

- Etyka w biznesie

- Zarządzanie sprzedażą - w tym planowanie sprzedaży. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/WOTlD3QtoNU  

- Podstawy marketingu

- Ekonomia

- Rekrutacja i selekcja

 

ZARZĄD / WŁAŚCICIEL

- Zarządzanie zespołem - dla managerów - budowanie zespołu - motywowanie, delegowanie, w tym Empowerment = poziom 1.      Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/Zw9ZsDWIO_Q   Zapraszam do zapoznania się z wywiadem na temat warsztatów Efektywne Zarządzanie Zespołem https://youtu.be/iK3x8q-k9O8

- Zarządzanie czasem (sobą w czasie) ustalanie priorytetów, organizacja pracy   https://youtu.be/z8WDa5XMxZQ

- Negocjacje (uniwersalne, z interesariuszami)  https://youtu.be/EVhId-pPNOo

- Zarządzanie przez cele - w tym MBO    https://youtu.be/s4Rhxrxk2Z8

- Coaching w praktyce, mentoring, on the job training, osobowość coacha    https://youtu.be/uKj2DXEAvRQ

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   https://youtu.be/MxJo8uRWkno  , Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ludzie i organizacje 

- Prowadzenie spotkań, zebrań  https://youtu.be/VxqIPk7pDdY   

- Prezentacje profesjonalne - wystąpienia publiczne    https://youtu.be/ZxcO328gZDY    Rekomendacja uczestnika szkolenia Prezentacje Wystąpienia   Marka Kosykowskiego:  https://youtu.be/-hoCD3CGhBI

- Komunikacja w tym asertywność, inteligencja emocjonalna, empatia. Zobacz zapowiedź: https://youtu.be/6Lsf5u-VMxw

- Rozwiązywanie problemów, konfliktów  https://youtu.be/Ewon54SjP4A , Zarządzanie stresem,         Work life balance  https://youtu.be/o90QkbGpULo , przeciwdziałanie wypaleniu w pracy        

- Funkcjonowanie grup - praca z grupą (w grupie) - współpraca w zespole    https://youtu.be/yl7w9kHb_m0

- Motywowanie z elementami komunikacji i informacji zwrotnej, automotywacja, warsztaty motywacyjne - przemowa motywacyjna Power Speech     https://youtu.be/FSBP3pZHjZw  

- Przywództwo w życiu i pracy, w tym w procesie zmian - ja, jako lider, autorytet przywódcy, lidera, szefa

- Komunikacja we wdrażaniu strategii

- Zarządzanie projektem - projekt innowacyjny

- Zarządzanie zmianami   https://youtu.be/p_nTgVVR1vc

- Zarządzanie talentami

- Etyka w biznesie

- Tworzenie misji i strategii firmy - myślenie strategiczne

- Ocena roczna pracownika w oparciu o listę kompetencji

- Podejmowanie decyzji, odwaga menedżerska

- Podstawy marketingu

- Ekonomia

- Rekrutacja i selekcja

stat4u