Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do pracy w dziale reklamacji – obsługi klienta – omówienie jej specyfiki.
  • Wskazanie jak być skutecznym w obsłudze i komunikacji z klientem.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia obsługi klienta.
  • Usystematyzowanie wiedzy o budowaniu autorytetu handlowca.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Omówienie, kim jest klient, jakie ma potrzeby i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności obsługi klienta stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.
  • Praktyczne przećwiczenie kontaktu z klientem i ocena jak jest on prowadzony w kontekście budowania autorytetu handlowca.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u