Cel szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy o procesach zachodzących na rynku w oparciu o podstawową wiedzę marketingową.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej pracy.
  • Wskazanie jak być skutecznym, wykorzystując zdobytą wiedzę.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników.
  • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia - warsztaty.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u