Cel szkolenia:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad, metod przedstawiania skutecznej, czytelnej, ciekawej prezentacji.
  • Poznanie podstaw techniki i stylu prezentacji i przekazywania wiedzy.
  • Nabranie dystansu do samego siebie w trakcie prezentacji.
  • Nauka zarządzania stresem i czasem przed i w czasie prezentacji.
  • Nauka budowania dobrego stosunku słuchających do prezentującego.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u