Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do pracy sprzedawcy/doradcy – omówienie jej specyfiki.
  • Wskazanie kierunku jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w sprzedaży.
  • Poznanie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
  • Poznanie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu sprzedaży.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Odpowiedź na pytanie, kim jest klient i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u