Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, jak prowadzić sprzedaż i relacje z klientem, aby osiągać cele przedsiębiorstwa.
  • Doskonalenie warsztatu pracy sprzedawcy/doradcy – szczegóły jej specyfiki.
  • Zapoznanie z celami handlowca.
  • Przedstawienie optymalnych metod pracy.
  • Doskonalenie dobrej obsługi klienta.
  • Wskazanie dróg rozwoju indywidualnego stylu pracy sprzedawcy / handlowca / doradcy.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u