Cel szkolenia:

  • Przekazanie wiedzy o zasadach rządzących ludzką i zorganizowaną przedsiębiorczością.
  • Wzbudzenie ducha przedsiębiorczości u uczestników szkolenia.
  • Ukazanie nowych możliwości, siły i potencjału tkwiących w ludzkim umyśle oraz w grupie.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej pracy.
  • Wskazanie jak być skutecznym, wykorzystując zdobytą wiedzę.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników.
  • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia - warsztaty.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u