Cel szkolenia:

 • Poznanie kluczowych zagadnień związanych z przywództwem, zarządzaniem zmianami, osobami i grupami, przekazywaniem kompetencji w dół.
 • Rozwój kompetencji przywódczych, podczas zmian, w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów.
 • Wyznaczanie kierunków własnego rozwoju. Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
 • Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:
  • kaskadowanie umiejętności i uprawnień niżej – podwładnym
  • motywowanie
  • poznawanie potrzeb podwładnych
  • delegowanie zadań
 • Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa).
 • Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania.
 • Rozważenie różnych opcji zarządzania organizacją, poznanie jej słabych i mocnych stron, tak, aby być w stanie zaproponować pożądaną w określonej sytuacji interwencję.
 • ZMIANY ZACHODZĄ CIĄGLE – ZATEM PROCES ADAPTACJI JEST RÓWNIEŻ PERMANENTNY.
 • Nabywanie wiedzy - warsztat.
 • Zaangażowanie - ćwiczenia.
 • Zadowolenie.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników.
 • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u