Cel szkolenia:

 • Weryfikacja nastawienia do rozmów z klientem, w tym telefonicznych, w trakcie obsługi.
 • Przećwiczenie sposobów prowadzenia efektywnej rozmowy przez telefon.
 • Zdobycie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce, wiedzy jak dostroić się do klienta / rozmówcy, jak dostosować zachowanie.
 • Uświadomienie, kim jest klient i jakie jest jego znaczenie dla firmy.
 • Budowanie relacji partnerskich.
 • Poznanie znaczenia kontaktu z firmą przez telefon.
 • Poznanie błędów i złotych zasad rozmowy telefonicznej.
 • Najprostsze jest najtrudniejsze, – czyli poznanie złowrogiego znaczenia przyzwyczajeń – drugiej natury człowieka m.in. podczas rozmowy telefonicznej z klientem.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem przez telefon.
 • Odpowiedź na pytanie: jak rozwijać obsługę przez telefon?
 • Zrozumienie, że obsługa klienta, to proces.
 • Analiza obsługi klienta.
 • Etapy procesu.
 • Charakterystyka poszczególnych typów klientów.
 • Opanowanie metod obsługi i osiągania korzyści dla obu stron.
 • Zasady prowadzenia rozmowy i efektywnej komunikacji z klientem.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u