Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, czym jest proces rekrutacji i selekcji pracowników i jaka jest jego rola oraz wpływ na efektywność organizacji.
  • Etapy procesu.
  • Charakterystyka wraz z opanowaniem metod skutecznej rekrutacji i selekcji.
  • Zdobycie narzędzi do automatyzacji procesu przy uwzględnieniu ograniczeń w czasie.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u