Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, kim jest klient i jaka jest jego rola strategiczna, operacyjna, oraz charakterystyka klientów wraz z opanowaniem metod budowania relacji i osiągania z nich korzyści dla obu stron.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
  • Pozyskanie metod współpracy krótko i długoterminowej.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.
  • Zsynchronizowanie indywidualnej pracy z klientem z ogólnofirmową polityką określającą rolę klienta w biznesie danej organizacji.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników szkolenia, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

Przedmiotem warsztatów są umiejętności negocjacyjne niezbędne menedżerom w wielu sytuacjach zawodowych zarówno w działaniach wewnątrz firmy, jak i w kontaktach zewnętrznych. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonych negocjacji jest osiągnięcie porozumienia korzystnego dla wszystkich zaangażowanych w omawiany proces stron.

Poruszone zostaną także zagadnienia związane z manipulacją w procesie negocjacji (i nie tylko). Przebadane zostaną jasne i ciemne strony manipulacji. Przedstawiona jej siła oddziaływania i skutki jej użycia. Nastąpi odróżnienie wywierania wpływu od manipulacji.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u