Cel szkolenia:

  • Poznanie kluczowych zagadnień związanych z motywowaniem osób i grup.
    Ćwiczenia praktyczne.
  • Rozwój kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju.
  • Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
  • Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u