Fundamenty tożsamości organizacji. Jej punkt odniesienia do zjawisk zachodzących w otoczeniu. Pomoc w stworzeniu misji i strategii a także w jej popularyzacji wśród załogi. Siła i pewność przedsiębiorstwa.

stat4u