Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy o strategiach w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
  • Usystematyzowanie wiedzy o ZZL.
  • Elastyczność – wymogiem gospodarek wysoko konkurencyjnych i zmiennych.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego zarządzania polityką personalną.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf