Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu technik fotografowania i filmowania w aspekcie prowadzenia działań operacyjnych, dowodowych, poszukiwawczych oraz detektywistycznych.

 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz.pdf

 

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie istnienia wielu zbędnych kosztów
  Wypunktowanie ich ciężaru i korzyści z nowych rozwiązań zastępujących stare – kosztochłonne.
 • Usystematyzowanie wiedzy o zarządzaniu kosztami.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Zdobycie uniwersalnych narzędzi do poprawy zyskowności.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności, stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

Cel szkolenia:

 • Pokazanie roli badania konkurencji, w kontekście efektu ekonomicznego.
 • Poprzez badanie konkurencji, zdobycie narzędzi do efektywnej technicznej komunikacji z klientem.
 • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Czas dla Was!
 • Warto skorzystać!.

Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów wysokie wymagania. Celem zajęć jest, bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników oraz organizacji, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą należy w pełni wykorzystać.

Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie, że sprzedaż jest celem i sensem istnienia przedsiębiorstwa.
 • Usystematyzowanie wiedzy o procesie i technikach sprzedaży.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Przypomnienie, kim jest klient i jaka jest jego rola oraz charakterystyka wraz z opanowaniem metod budowania relacji i osiągania z nich korzyści dla obu stron.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
 • Pozyskanie metod pracy z asortymentem, powierzchnią sklepową, drogą klienta w sklepie, zależnością pomiędzy odwiedzającym i układem sklepu.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie do pracy handlowca – omówienie jej specyfiki.
 • Wskazanie jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w obsłudze i sprzedaży.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z klientem.
 • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu obsługi i sprzedaży.
 • Usystematyzowanie wiedzy o budowaniu autorytetu handlowca.
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Omówienie, kim jest klient jakie ma potrzeby i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.
 • Praktyczne przećwiczenie kontaktu z klientem i ocena jak jest on prowadzony w kontekście budowania autorytetu handlowca.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u