Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, że aktywne i sprawne słuchanie stanowi klucz do efektywnej komunikacji, wywierania wpływu na innych i budowania relacji biznesowych.
  • Usystematyzowanie wiedzy o słuchaniu.
  • Odróżnienie słuchania od słyszenia.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji poprzez sztukę słuchania.
  • Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów pewne wymagania.
  • Celem zajęć jest, bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz, prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą należy w pełni wykorzystać.
  • Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u