Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do pracy telemarketera jako sprzedawcy/doradcy – omówienie jej specyfiki.
  • Wskazanie jak być skutecznym, aby dojść do sukcesu w sprzedaży z wykorzystaniem telefonu.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej (w tym telefonicznej) komunikacji z klientem.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia procesu sprzedaży.
  • Usystematyzowanie wiedzy o procesie i technikach sprzedaży.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Przypomnienie, kim jest klient i jaka jest jego rola oraz charakterystyka.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u