Cel szkolenia:

  • Poprawa umiejętności zarządzania czasem własnym i innych.
  • Zdobycie wiedzy o procesach zachodzących przy konfrontacji pracy z czasem.
  • Kim jest dobry organizator czasu?
  • Rola czasu w procesach biznesowych.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego zarządzania czasem.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności zarządzania czasem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u