Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, czym jest projekt i jaka jest jego rola oraz charakterystyka wraz z opanowaniem metod organizacji pracy nad projektem.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnego zarządzania projektem.
  • Podział ról.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u