Cel szkolenia:

 • Poznanie kluczowych zagadnień związanych z wyznaczaniem celów, ich koordynacją, motywowaniem osób i grup.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • Rozwój kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju.
 • Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych by móc przekazać cele w taki sposób by znalazły się wśród priorytetów u osób mających je wykonać.
 • Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wyznaczania celów, takich jak:
  • wyznaczanie celów metodą SMART
  • koordynacja wykonania
  • motywowanie
  • egzekwowanie norm i wartości
  • poznawanie potrzeb podwładnych
  • autoanaliza i planowanie własnego rozwoju
  • prowadzenie rozmowy korygującej
  • delegowanie zadań
  • udzielanie pochwały
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego zgodnie z dewizą CHCESZ TWORZYĆ NOWE – ZACZNIJ OD SIEBIE.
 • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności pracy stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u