Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, że jakość istnieje w dwóch obszarach (normatywna i ponad normatywna).
  • Usystematyzowanie wiedzy o zarządzaniu przez jakość.
  • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u