Cel szkolenia:

  • Usprawnienie bieżących procesów z obszaru zarządzania relacjami z klientami.
  • Przegląd możliwych do zastosowania składowych polityki handlowej w stosunku do odbiorców.
  • Poznanie metod wywierania wpływu na klienta oraz realizacji założeń, w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników.
  • Praktyczne rozwiązania stosowane w biznesie, sprawdzone pod kątem efektywności ekonomicznej oraz wpływu wywieranego na firmy i ludzi.
  • Zmiana optyki relacji z odbiorcami z nastawionych na własne korzyści na skierowane na wspólne cele i wzajemnie korzystne.
  • Przedstawienie pojęcia wartości dodanej – zapoznanie oraz przykłady praktycznych zastosowań.
  • Wprowadzenie uczestników do szeroko rozumianej tematyki zarządzania relacjami z klientami - Customer Relationship Management.

CRM jest jedną z najmodniejszych, a także jedną z najmniej rozumianych koncepcji ostatnich lat. Aby właściwie podejść do CRM, niezwykle istotne jest zrozumienie złożoności i wielowymiarowości tego zagadnienia. Kurs umożliwi uczestnikom spojrzenie na problematykę CRM z różnych perspektyw – z perspektywy strategii przedsiębiorstwa, z perspektywy organizacji procesów wewnętrznych, z perspektywy kultury firmy i wreszcie z perspektywy technologii.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u