Cel szkolenia:

  • Uświadomienie, czym jest stres i jaka jest jego rola oraz charakterystyka wraz z opanowaniem metod likwidacji.
  • Zdobycie narzędzi do efektywnej walki ze stresem.
  • Jak reagujemy w stresie ?
  • Co robić gdy nas opanuje ?
  • Jak unikać stresu ?
  • Jak z nim pracować ?
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności opanowania stresu stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u