Cel szkolenia:

 • Poznanie kluczowych zagadnień związanych z motywowaniem osób i grup.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • Rozwój kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju.
 • Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
 • Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich.
 • Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:
  • motywowanie
  • egzekwowanie norm i wartości
  • poznawanie potrzeb podwładnych
  • autoanaliza i planowanie własnego rozwoju
  • zarządzanie czasem własnym
  • prowadzenie rozmowy korygującej
  • delegowanie zadań
  • udzielanie pochwały
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u