Cel szkolenia:

 • Szkolenie koncentruje się na rozwoju zakresu kompetencji menedżerskich związanych z kontaktami z podwładnymi, na szeroko rozumianym aspekcie motywowania zespołów oraz poszczególnych osób w kontekście własnego, preferowanego stylu zarządzania.
 • Poznanie kluczowych ról i kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju.
 • Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
 • Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich.
 • Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:
  • egzekwowanie norm i wartości
  • poznawanie potrzeb podwładnych
  • autoanaliza i planowanie własnego rozwoju
  • prowadzenie rozmowy korygującej
  • delegowanie zadań
  • udzielanie pochwały
  • przekazywanie trudnej informacji
  • poszukiwanie rozwiązań - motywowanie
 • Dzięki treningowi udoskonalone zostaną umiejętności w zarządzaniu ludźmi, poprzez:
  • zdobycie rozwiązywania konfliktów w zespole
  • zwiększenie umiejętności właściwego sposobu delegowania
  • wypracowanie skutecznych sposobów komunikacji
  • rozwój zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • korygowanie zachowań cd.
  • przekazywanie trudnej informacji
  • komplementowanie
  • zarządzanie konfliktem
  • delegowanie

W dużej części szkolenie składa się z ćwiczeń, zadań oraz symulacji sytuacyjnych z wykorzystaniem kamery wideo. Część teoretyczna jest skrócona do minimum.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u