Interim Management

Czym jest Interim Management?
Jest to krótkookresowe zarządzanie danym obszarem firmy:

 • Praca wewnątrz organizacji dla uzyskania wcześniej określonych, konkretnych celów, realizowana przez osobę fizyczną (Interim Managera).

 • Pomoc „na cały lub część etatu” w danym okresie – jako praktyk i konsultant – nasz doradca jest zawsze „pod ręką”.

 • Komfort i bezpieczeństwo, że określona sprawa będzie „załatwiona” do końca zgodnie z założonymi celami.

 • Osobiste traktowanie problemów. Zachowanie tajemnicy.

 • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo wymiany informacji i sugestii.

 • Współpraca z naszymi Klientami oparta na zasadach partnerstwa – tj. na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie oraz na partycypacji w ryzyku i zysku.

Poprzez wiedzę własną i zdobytą w wyniku analizy firmy, możemy każdorazowo wdrożyć w przedsiębiorstwie Klienta indywidualne rozwiązania, których konstrukcja i funkcjonowanie jest objęte tajemnicą.

Zapewniamy zaangażowanie i osobiste podejście do realizowanych projektów.

Kim jest Interim Manager?

Praktyk z umiejętnościami i doświadczeniem
pozwalającym wdrożyć w sposób efektywny i trwały zmiany w fimie, poprzez realizację wyznaczonych zadań, w określonym, krótkim czasie.

Profesjonalista
z dużą znajomością zasad prowadzenia biznesu i umiejętnościami interpersonalnymi, które wykorzystuje do zrealizowania powierzonych mu projektów.

Ekspert i lider
pracuje jako członek zespołów (nie będąc stałym etatowym pracownikiem) i oferuje skrojone na miarę rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom zatrudniających go firm.

Jakie są korzyści dla firmy ze współpracy z Interim Managerem?
 • usprawnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w wybranych działach

 • poprawa działania poszczególnych procesów biznesowych

 • efektywny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w organizacji

 • korzystanie z eksperckiej wiedzy Interim Managera

 • oszczędność czasu i pieniędzy, które byłyby konieczne w przypadku zatrudnienia i przeszkoleniu nowego pracownika

 • uniknięcie kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat

 • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonych zadań

Kiedy warto zastosować rozwiązanie Interim Management w firmie / organizacji?
 • określenie strategii

 • zarządzanie zmianą

 • restrukturyzacja

 • uzupełnienie brakujących kompetencji

 • zastępstwo za nieobecnego menedżera

 • wsparcie wiedzą i doświadczeniem managerów pracujących w firmie

Adam Górecki jest Interim Managerem

świadczy usługi okresowego wsparcia firm wiedzą ekspercką

 • sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz obsługa klienta, B2C, B2B

 • zarządzanie zespołami, przywództwo

 • negocjacje

 • List Itemzarządzanie zmianą, wprowadzanie i komunikacja strategii

 • prowadzenie szkoleń, spotkań – wystąpień

 • organizacja pracy i czasu, priorytetyzacja

 • Listcoaching menedżerski i On the Job Training, mentoring, tutoring

 • work-life balance – integration, rozwój osobisty