Konsultacje

Od 18 lat wspieram przedsiębiorców. Także zdalnie.
Działamy w zgodzie z zasadą strategii błękitnego oceanu (szczegóły poniżej).

Przykłady obszarów wsparcia udzielonego firmom:

Polityka handlowa – skuteczna organizacja i dział handlowy
(dla hurtu, franchisingu i detalu)

 • delegowanie zadań i uprawnień (empowerment)

 • przekonywanie do swoich racji – asertywne wydawanie poleceń, prośby, udzielanie informacji zwrotnej (oceny pozytywne – pochwały i negatywne – krytyka)

 • budowanie współpracy

 • skuteczne angażowanie współpracowników

 • formy współpracy z odbiorcami

Budowanie i zarządzanie trwałymi związkami z klientami i dostawcami
(filozofia działania CRM)

 • komunikacja z klientami firmy

 • etyka w biznesie firmy

Negocjacje
(z dostawcami / odbiorcami)

 • aktywne, osobiste uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów

 • mediacje

Płace i premie
systemy motywacyjne i działania motywujące

Ownership mindset
utożsamienie z firmą, myślenie i działanie właścicielskie u pracowników

Organizacja samo zarządzająca
(turkusowa)

Sprawne kierowanie zespołem
kompetencje kierownicze

 • delegowanie zadań i uprawnień (empowerment)

 • przekonywanie do swoich racji – asertywne wydawanie poleceń, prośby, udzielanie informacji zwrotnej (oceny pozytywne – pochwały i negatywne – krytyka)

 • budowanie współpracy

 • skuteczne angażowanie współpracowników

Tworzenie wizji, misji, strategii

 • komunikacja z klientami firmy

Rozwiązywanie konfliktów

 • aktywne, osobiste uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów

 • mediacje

 • pomoc we wprowadzaniu rozwiązań win/win

Komunikacja w firmie

Możliwe pozostałe obszary doradztwa

 • komunikacja z klientami firmy

 • etyka w biznesie firmy

 • obsługa klienta

 • inne – do indywidualnego ustalenia

Dlaczego warto skorzystać i rozpocząć współpracę?

Trzydziestoletnie doświadczenia polskich przedsiębiorców działających w gospodarce wolnorynkowej, z jednej strony pokazują jak ewoluują rozwiązania uznawane za wzorowe jeszcze kilka lat temu, a z drugiej udowadniają, że te firmy, które dbały o stałe podnoszenie poziomu wiedzy – stosowały elastyczne podejście do zmian, przetrwały i umocniły swe pozycje niezależnie od sektora, w którym działały.

Żyjemy w czasach szybkich zmian społecznych i ekonomicznych. Często ich zakres dotyka przedsiębiorców. Polski rynek, jest pełen niewykorzystanych szans, okazji. Spojrzenie z boku jest w stanie przynieść wiele nowych rozwiązań i ustrzec się pomyłek, ucząc się na błędach innych – samemu ich nie popełniając. Ponadto, stanowi dodatkowe źródło informacji przy podejmowaniu decyzji.
Wybór źródła pomocy i wiedzy jest często zadaniem trudnym; żmudnym i pełnym niepewności. Z jednej strony reklama doradców i szkolących zapewnia o doskonałej jakości ich usług bez możliwości pełnej weryfikacji stanu faktycznego – z drugiej, koszty współpracy mogą być zbyt wysokie. Rozsądne wyważenie obu czynników, minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo i komfort klienta to jest to, co wyróżnia naszą współpracę spośród innych ofert na rynku.

Świadczę usługi doradcze i szkoleniowe w oparciu o praktyczne przykłady i konkretne doświadczenia biznesowe na podbudowie rozwiązań teoretycznych dających bezpośrednie przełożenia na praktykę zarządzania.

Opieram współpracę z Klientami na zasadach partnerstwa – tj. na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie.
Poprzez wiedzę własną i zdobytą w wyniku analizy firmy, możemy każdorazowo wdrożyć w przedsiębiorstwie Klienta indywidualne rozwiązania, których konstrukcja i funkcjonowanie jest objęte tajemnicą.

Jak to działa?

SPOTYKAMY SIĘ REGULARNIE I DZIAŁAMY W ZGODZIE Z ZASADĄ STRATEGII BŁĘKITNEGO OCEANU;
Eliminujemy – to, co w obecnej ofercie, na obecnym rynku, należałoby wyeliminować – gdy zdefiniujemy takie obszary
Redukujemy – obecną ofertę – pomniejszamy, koncentrujemy – gdy stwierdzimy, że tego wymaga sytuacja
Wzmacniamy – to, co jest obecnie na danym rynku – powodujemy, by było silniejsze
Stwarzamy – to, czego nie ma na obecnym rynku –tworzymy to, aby stanowiło nową wartość

ZADAJEMY SOBIE 4 KLUCZOWE PYTANIA, KWESTIONUJĄCE STRATEGICZNĄ LOGIKĘ I MODEL BIZNESOWY BRANŻY
(dzięki nim nie będziemy musieli znajdować kompromisu między zróżnicowaniem a niskim kosztem):

Który z czynników, uważanych w branży za pewnik, można wyeliminować?

Firmy silnie konkurujące ze sobą w branży, uznają coś za pewnik, a z czasem zmienia się rynek, oczekiwania klientów i można to wyeliminować bo „to” coś traci na wartości a jest niepotrzebnie zbyt kosztowne

Które z czynników można zredukować znacznie, poniżej standardów branży?
Sprawdzamy, czy w pogoni za spełnianiem najwyższych oczekiwań i swoją konkurencją produkty lub usługi nie stały się zbyt wyrafinowane

Które z czynników należy wzmocnić znacznie, powyżej standardów w branży?
Zachęca nas do wyszukania i wyeliminowania kompromisów, które nasza branża wymusza na klientach

Jakie czynniki, nigdy dotychczas nie oferowane przez branżę należy stworzyć?
Pomaga w znalezieniu zupełnie nowych wartości dla nabywców i wykreowaniu nowego popytu oraz zmiany polityki cenowej w branży

Co zapewniam? Co otrzymujemy?

 • zaangażowanie i osobiste podejście do realizowanych projektów,

 • indywidualne porady, bazujące na rozmowie i analizie prowadzonej w atmosferze zaufania, przedstawiane w oparciu o teorie ekonomii, zarządzania lub marketingu

 • osobiste traktowanie problemów

 • zachowanie tajemnicy

 • wywiady z wybraną załogą

 • odpowiedzialność i bezpieczeństwo wymiany informacji i sugestii

Wiadomo, że pracownicy firmy są jej najważniejszym zasobem, a wsparcie przez wiedzę i doświadczenie z zewnątrz, mogą z szerszej perspektywy spojrzeć na zjawiska zachodzące w firmie, w jej bliższym i dalszym otoczeniu, dzięki czemu ich decyzje stają się pewniejsze i doskonalsze.

Minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo i komfort klienta oparty o doświadczenie trenera – to jest to, co wyróżnia tą propozycję.

Ustalenia są bardzo ważne!

Poniżej przedstawiamy zarys praktykowanych zazwyczaj działań. Ich charakter, zakres i forma mogą być (zazwyczaj są) ustalane indywidualnie podczas sesji projektowych z klientem lub jego przedstawicielami.

Opieram współpracę z Klientami na zasadach partnerstwa – tj. na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie.
Poprzez wiedzę własną i zdobytą w wyniku analizy firmy, możemy każdorazowo wdrożyć w przedsiębiorstwie Klienta indywidualne rozwiązania, których konstrukcja i funkcjonowanie jest objęte tajemnicą.

 • zazwyczaj klient podczas spotkania przedstawia zakres zmian i oczekiwane rezultaty

 • podaje obszary, które uznaje za kluczowe

 • przedstawia tematy, które jego zdaniem wymagają doustalenia, są niejasne, stwarzają możliwe zagrożenie niepowodzenia planowanych lub przeprowadzanych już operacji – zmian

 • zgłasza zapotrzebowanie na doradztwo, konsultacje w danym zakresie

Zależnie od specyfiki omawianych zagadnień, wspólnie z klientem wypracowuje się, lub indywidualnie dla klienta przedstawia się, propozycję metod i zakresu konsultacji oraz zaangażowania konsultanta w procesy zachodzące w firmie.

Ustala się:
Jak? / Co? / Kiedy? / Z kim? / Dlaczego? zostanie zrobione.

Ustalenia obejmują kwestie takie jak to, czy konsultant przeprowadzi wywiady ze wskazanymi osobami (działami, komórkami), czy sam je wybierze.

Co będzie zakresem wywiadu.

Klient jest informowany o wnioskach z przeprowadzonej analizy.

Otrzymuje informacje o tym jak i dlaczego sugeruje się postępować, co, jak i kiedy wprowadzić (zmienić) w firmie, z uzasadnieniem dlaczego.

Klient może otrzymać jeden lub więcej proponowanych scenariuszy zależnie od charakteru omawianych zagadnień.
Wszelkie prace odbywają się po ustaleniu wspólnie z klientem ich zakresu i zasadności.

Docelowo klient otrzymuje serwis w zakresie:

 • analizy przyczyn zjawisk (przeszłość)

 • oceny sytuacji bieżącej z wpływem na inne obszary (SWOT) (teraźniejszość)

 • sugerowanych rozwiązań (zmian) ich charakteru, zakresu, konsekwencji dla organizacji (przyszłość) z określeniem ram czasowych i finansowych

Istnieje możliwość (zapewniamy po uzgodnieniu z klientem) ciągłość doradczą tj. w określonym czasie po zakończeniu danego projektu konsultingowego, kontaktujemy się z klientem celem dokonania analizy – podsumowania skuteczności, efektywności przeprowadzanych zmian. Przedstawiane są wnioski i sugerowane działania korygujące – usprawniające lub nowe – zależnie od sytuacji.

Wybrane konsultacje

Negocjacje z dostawcami

Pomoc na każdym etapie procesu negocjacji; w fazie przygotowania, ustalenia celów i scenariuszy realizacji, w fazie rozmów, po rozmowach w trakcie realizacji – także możliwe jest uczestnictwo lub/i zastępstwo.

Negocjacje z odbiorcami

Pomoc na każdym etapie procesu negocjacji; w fazie przygotowania, ustalenia celów i scenariuszy realizacji, w fazie rozmów, po rozmowach w trakcie realizacji – także możliwe jest uczestnictwo lub/i zastępstwo.

Dział handlowy

Pomoc w stworzeniu i/lub rozwoju organizacji handlowej, wywiady z pracownikami, konsultacje z zakresu prowadzenia, formy współpracy z odbiorcami.

Budowanie relacji biznesowych z dostawcami o idbiorcami

Pomoc w osiągnięciu równowagi pomiędzy dostawcami a odbiorcami firmy w ich znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Analiza dalszego i bliższego otoczenia oraz wnętrza organizacji

To ludzie tworzą biznes. Od tego jak biznes jest zarządzany – zależy zysk bieżący, możliwość rozwoju i inwestycji, wiarygodność w instytucjach finansowych.

Tworzenie misji i strategii firmy

Fundamenty tożsamości organizacji. Jej punkt odniesienia do zjawisk zachodzących w otoczeniu. Pomoc w stworzeniu misji i strategii a także w jej popularyzacji wśród załogi. Siła i pewność przedsiębiorstwa.

Skuteczna organizacja handlowa

Fundamenty tożsamości organizacji. Jej punkt odniesienia do zjawisk zachodzących w otoczeniu. Pomoc w stworzeniu misji i strategii a także w jej popularyzacji wśród załogi. Siła i pewność przedsiębiorstwa.

Wybór i budowa systemu dystrybucji

Gutentor Simple TextPomoc w analizie sektora, branży, rynku i zasobów organizacji. Propozycje rozwiązań, poprawy sytuacji, korzyści.

Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz i na zewnątrz firmy

Aktywne, osobiste uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów. Mediacje. Pomoc we wprowadzaniu rozwiązań win/win.

W swojej pracy zajmuję się konsultacjami biznesowymi z różnych obszarów zarządzania.
Zapraszam do obejrzenia wideo, w którym odpowiadam na trzy pytania związane z pracą konsultanta:
✅- Najważniejsza cecha/umiejętność skutecznego konsultanta/doradcy biznesowego
✅- Największy sukces, z którego jestem autentycznie dumny, a który osiągnąłem w roli konsultanta/doradcy biznesowego
✅- 3 książki, które najbardziej przyczyniły się do mojego rozwoju w roli konsultanta/doradcy biznesowego
Zapraszam do współpracy 

Adam Górecki

zapraszam do współpracy