Myślenie strategiczne, myślenie właścicielskie – ownership mindset – warsztaty szkoleniowe

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Myślenie strategiczne jest kluczowym elementem zarządzania strategicznego i ma ogromne znaczenie dla długoterminowego rozwoju i sukcesu firmy. Wzięcie udziału w warsztatach skupiających się na myśleniu strategicznym może przynieść wiele korzyści dla osób pełniących ważne role w firmie. Wymieniam poniżej kilka powodów, dlaczego jest to istotne:

1. Wytyczenie celów i wizji: Myślenie strategiczne pomaga firmie określić swoje cele i wypracować jasną wizję przyszłości. W trakcie warsztatów będziesz mógł poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą Ci w tworzeniu strategii biznesowej, rozpoznawaniu trendów rynkowych i identyfikowaniu długoterminowych celów firmy. Dzięki temu, Twoja firma będzie miała spójną i zrozumiałą wizję, co ułatwi podejmowanie decyzji i skierowanie działań w odpowiednim kierunku.

2. Analiza otoczenia biznesowego: Myślenie strategiczne również umożliwia analizowanie otoczenia biznesowego, w tym konkurencji, trendów rynkowych, zmian demograficznych, regulacji prawnych i wiele innych czynników. Warsztaty mogą zapewnić Ci narzędzia i wskazówki dotyczące analizy

PESTEL,

5 sił Portera,

7 zmiennych McKinsey’a,

Stakeholders analysis,

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

oraz innych technik, które pomogą identyfikować punkty mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia dla Twojej firmy.

3. Planowanie strategiczne: Myślenie strategiczne jest kluczowe dla skutecznego planowania i alokacji zasobów. Poprzez uczestnictwo w warsztatach, będziesz miał okazję nauczyć się jak rozwijać strategie, plany działania, budżety i cele, które są spójne z wizją firmy. Dostęp do różnych strategii biznesowych i studiów przypadków pozwoli Ci również poszerzyć swoje horyzonty i uniknąć ewentualnych pułapek podczas planowania działań.

4. Innowacyjność i adaptacja: Myślenie strategiczne zachęca do innowacyjności i adaptacji w dynamicznym otoczeniu biznesowym. W trakcie warsztatów będziesz mógł poznać metody i narzędzia, które pomogą w identyfikowaniu nowych możliwości, przyspieszaniu procesów decyzyjnych i tworzeniu elastycznej organizacji, która jest gotowa na zmiany. Przykładowo, może to obejmować badanie trendów, tworzenie mapy wartości dla klienta, czy stosowanie narzędzi takich jak analiza SWOT, scenariusze, czy mierniki wydajności kluczowych (KPI).

5. Zwiększenie wartości firmy: Ostatecznie, myślenie strategiczne przyczynia się do zwiększenia wartości firmy. Poprzez uczestnictwo w warsztatach będziesz mógł poznać najlepsze praktyki, studia przypadków i strategie, które pomogą Ci w osiągnięciu trwałej przewagi konkurencyjnej i zwiększeniu wartości Twojej firmy dla akcjonariuszy, klientów i innych interesariuszy.

Wzięcie udziału w warsztatach myślenia strategicznego daje możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia praktycznych narzędzi i umiejętności, które pomogą w opracowaniu klarownego planu dla firmy oraz zwiększeniu jej wartości. Pamiętaj, że myślenie strategiczne jest stałym procesem, który powinien być ciągle doskonalony i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Zapraszam na zajęcia

Adam Górecki

Aspen Consulting

Zapraszamy również do zapoznania się