Szkolenie dla menedżerów – Coaching w praktyce (+ on the job training)

Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach? Jak ta wiedza pomaga w pracy i życiu?

Szkolenie dla menedżerów z zakresu „Coachingu w praktyce” w połączeniu z „on the job training” przynosi Uczestnikom korzyści w pracy z innymi ludźmi, zarówno w firmie jak i prywatnie. Podaję kilka powodów, dla których warto wziąć udział w naszym szkoleniu oraz przykłady, jak ta wiedza może pomóc:

1. Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie z coachingu pomaga w rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania, zadawania odpowiednich pytań i budowania efektywnej komunikacji. To może się przełożyć na lepsze relacje z pracownikami, partnerami biznesowymi oraz bliskimi w życiu prywatnym.

Przykład: Menedżer, który opanował sztukę aktywnego słuchania, może skuteczniej zrozumieć potrzeby swoich pracowników i pomóc im w rozwiązywaniu problemów, co przyczynia się do większej satysfakcji z pracy.

2. Rozwijanie umiejętności przywództwa: Coaching skupia się na wydobywaniu potencjału jednostki, co jest kluczowe w przywództwie. Menedżerowie uczą się wspierać swoich pracowników w osiąganiu celów oraz motywować ich do rozwoju.

Przykład: Dzięki coachingowi menedżer może pomóc pracownikowi zidentyfikować jego mocne strony i obszary do poprawy, wspólnie ustalić cele zawodowe oraz plan działań potrzebnych do ich osiągnięcia.

3. Skuteczne zarządzanie zmianą: Wiedza z zakresu coachingu pomaga menedżerom wspierać swoich pracowników w procesach zmiany, zarówno tych małych, jak i tych związanych z większymi transformacjami organizacyjnymi.

Przykład: Podczas restrukturyzacji firmy, menedżer wykorzystujący techniki coachingowe może pomóc pracownikom w radzeniu sobie z niepewnością i stresującymi sytuacjami, umożliwiając im dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

4. Poprawa efektywności: Dzięki coachingowi, menedżerowie uczą się pomagać swoim pracownikom w rozwoju umiejętności zawodowych i osobistych, co przekłada się na wzrost produktywności i osiąganie lepszych wyników.

Przykład: Menedżer, który stosuje techniki coachingowe, może pomóc pracownikowi w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy, oraz opracować plan działania, który pozwoli zwiększyć wydajność.

5. Zrównoważone życie zawodowe i osobiste: Wiedza z zakresu coachingu może pomóc menedżerom w lepszym zarządzaniu swoim czasem, priorytetami i stresem, co wpływa na osiągnięcie większej harmonii między pracą a życiem prywatnym.

Przykład: Menedżer, który nauczył się technik zarządzania stresem podczas szkolenia z coachingu, może efektywniej radzić sobie z presją w pracy i mieć więcej czasu na rodzinę i hobby.

6. Wzrost zaangażowania pracowników: Menedżerowie wykorzystujący coaching w praktyce mogą budować bardziej zaangażowane zespoły poprzez wspieranie rozwoju swoich pracowników i ułatwianie im osiągania osobistych i zawodowych celów.

Przykład: Menedżer, który regularnie prowadza indywidualne rozmowy coachingowe z członkami zespołu, może pomóc im w rozwoju umiejętności, co przekłada się na większe zaangażowanie i satysfakcję z pracy.

Warto zauważyć, że coaching to proces wymagający praktyki i zaangażowania. Szkolenie wraz z „on the job training” pozwoli menedżerom na skuteczne wdrażanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy, co przynosi realne korzyści dla zarówno organizacji, jak i jednostek.

Zapraszam😊na warsztaty!

Zapoznaj się z poleceniami 👍: https://www.aspenconsulting.pl/lista-referencyjna

❤💪😎

Adam Górecki 608200860

Wybierz temat dla siebie💪: https://aspenconsulting.pl/nasze-szkolenia/

Link do artykułu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/szkolenie-dla-mened%25C5%25BCer%25C3%25B3w-coaching-w-praktyce-job-adam-g%25C3%25B3recki–j5awc

#hr#szkolenia#szkoleniabiznesowe#coaching#konsultacje#zarządzanie#Leadership#Lider#Przywódca#Sprzedaż#Handel#Negocjacje#zakupy#rozwójosobisty#worklifebalance#motywowanie#priorytety#zarządzanieczasem#styleprzywództwa#Zarządzaniezmianami#Zarządzanieprojektami#Prezentacje#Wystąpieniapubliczne#organizacjapracy#strategia#komunikacja#obsługaklienta#Zarządzaniezespołem

Zapraszamy również do zapoznania się